משרד פרייס פלינר גאים להיות כעת חלק ממשרד גולדפרב זליגמן. לאתר המשרד
http://www.goldfarb.com/he/