סימני מסחר

לנו ניסיון ארוך שנים בתחום רישום סימני המסחר, הכולל את הדברים הבאים:

• ייעוץ וליווי לקוחות בתהליך אימוץ סימן מסחר חדש, עריכת חיפושי סימני מסחר אצל רשם סימני המסחר בישראל לגבי סימני מסחר רשומים קודמים עלולים להיות למכשול לאימוץ סימן המסחר החדש של הלקוח.

• טיפול בהגשת בקשות לרישום סימני מסחר בישראל, החל משלב עריכה והגשה של הבקשות לרישום, התמודדות עם השגות רשם סימני המסחר כנגד סימני המסחר עד להשלמת תהליך הרישום.

• ייצוג לקוחות בפני רשם סימני המסחר במקרה של התנגדויות ובקשות לביטול סימן המסחר מצד צדדים שלישיים.

• ייעוץ משפטי ללקוחות לגבי שימוש נכון בסימן המסחר.

• ליווי לקוחות בתהליך רישום סימני מסחר בחו"ל – כולל ליווי בביצוע חיפוש סימני מסחר הרשומים בחו"ל, ליווי בהגשת בקשות לרישום סימני מסחר בכל מדינות חו"ל עד להשלמת תהליך הרישום.

• שירותי מעקב אחר פירסום להתנגדויות של סימני מסחר של צדדים שלישיים בישראל ובחו"ל.

• ייצוג לקוחות במכלול ההליכים הקיימים אצל רשם סימני המסחר בישראל. 

למאמרו של עו"ד איל פרייס בנושא: "רישום סימני מסחר מותרות או מצרך יסוד לבית העסק?" (חדשות פטנטים ומידע, גיליון 1, יולי 2011),לחץ כאן.


תוכנו של אתר זה נועד לצורכי מתן מידע בלבד. אין לראות באתר זה תחליף לייעוץ משפטי. צפיה באתר זה או פניה באמצעותו למשרדנו אינה יוצרת יחסי עו"ד-לקוח, כל עוד לא נערך הסכם ייצוג