דיני פרסום ושיווק

המגבלות, ההיתרים והאיסורים הקשורים בתחום הפרסום מוסדרים במגוון רחב של דברי חקיקה. אנו מספקים ללקוחותינו, חברות פרסום ומפרסמים כאחד, ייעוץ בתחום חשוב זה.

כן הננו מספקים ייעוץ משפטי בתחום הדיוור הישיר ומאגרי המידע והשימוש בהם ככלי לפנייה לצרכנים. תוכנו של אתר זה נועד לצורכי מתן מידע בלבד. אין לראות באתר זה תחליף לייעוץ משפטי. צפיה באתר זה או פניה באמצעותו למשרדנו אינה יוצרת יחסי עו"ד-לקוח, כל עוד לא נערך הסכם ייצוג