פטנטים

אנו מסייעים ללקוחותינו בתהליך רישומם של פטנטים, בין היתר באלה:

• הכנת הסכמי סודיות לממציאים לשם החתמת צדדים שלישיים שייחשפו לאמצאה קודם להגשתה לרישום כפטנט.

• הכוונת הלקוחות למשרדי עורכי פטנטים לשם הכנת בקשות לרישום הפטנט בישראל ובחו"ל.

• ייצוג לקוחות בפני רשם הפטנטים במקרה של התנגדויות ובקשות לביטול הפטנט מצד צדדים שלישיים.

• ייצוג לקוחות בהתקשרויות מול צדדים שלישיים לשימוש באמצאות. 

תוכנו של אתר זה נועד לצורכי מתן מידע בלבד. אין לראות באתר זה תחליף לייעוץ משפטי. צפיה באתר זה או פניה באמצעותו למשרדנו אינה יוצרת יחסי עו"ד-לקוח, כל עוד לא נערך הסכם ייצוג