דיני אינטרנט ומחשבים

דיני התקשורת בכלל ודיני האינטרנט והמחשבים בפרט הינם תחומים דינמיים, ושבו החוק מתקשה, לעיתים, לעמוד בקצב השינויים הטכנולוגיים. מסיבה זו, ייעוץ משפטי צמוד בתחומים אלה הינו בעל חשיבות מיוחדת.

אנו מספקים שירותים משפטיים בעיקר בתחומים הבאים:

• שימוש בתכנים כתובים ומצולמים באתרי אינטרנט.

• תנאי שימוש באתרי אינטרנט.

• בחירה ושימוש בשמות מתחם.

• ייעוץ ובתחום הפרת זכויות קנין רוחני באינטרנט, לרבות פגיעה בפרטיות.

• עוולות מתחום דיני המחשבים. 
תוכנו של אתר זה נועד לצורכי מתן מידע בלבד. אין לראות באתר זה תחליף לייעוץ משפטי. צפיה באתר זה או פניה באמצעותו למשרדנו אינה יוצרת יחסי עו"ד-לקוח, כל עוד לא נערך הסכם ייצוג