עריכת הסכמים וניהול משא ומתן

לעורכי הדין במשרדנו נסיון ארוך שנים בעריכת התקשרויות, בניהול משא ומתן וייצוג לקראת חתימת הסכמים במגוון נושאים הקשורים לתחומי הקנין הרוחני ובתחומים סמוכים. דוגמאות לסוגי הסכמים שכאלה:

• הסכמים מסחריים - לרבות הסכמים בין שותפים שותפות ומיזמים משותפים לפיתוח קניין רוחני.

• הסכמים להעברת בעלות ולהענקת רשיונות שימוש בזכויות קנין רוחני, כגון באמצאות ופטנטים, בזכויות יוצרים, בסימני מסחר, מדגמים ועוד.

• הסכמי העסקה של יוצרים ואמנים, ממציאים ומעצבים תעשייתיים. הסכמים עם ספקי שירותים במיזמים של קנין רוחני.

• הסכמים בתחום הפרסום, הבידור והמדיה – לרבות הסכמי ייצוג אמנים, הסכמי הפקה, הסכמי חסות, הסכמים למתן שירותי פרסום, הסכמים למתן רשות שימוש בקניין רוחני, הסכמי מו"לות ועוד.

• הסכמי סודיות.

• ניסוח תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתרי אינטרנט, לתוכנה, חומרה וכיו"ב. 


תוכנו של אתר זה נועד לצורכי מתן מידע בלבד. אין לראות באתר זה תחליף לייעוץ משפטי. צפיה באתר זה או פניה באמצעותו למשרדנו אינה יוצרת יחסי עו"ד-לקוח, כל עוד לא נערך הסכם ייצוג