רישום מדגמים

אנו מלווים את הלקוח באימוץ וברישום מדגם חדש בכל תחומי העיצוב התעשייתי, כולל בתחומי האופנה, הריהוט, מוצרי צריכה, אריזות ומיכלים וכדומה. במסגרת זאת אפשרי -

• ביצוע חיפוש אצל רשם המדגמים והפטנטים בירושלים אחר מדגמים רשומים של צדדים שלישיים.

• טיפול בהגשת בקשות לרישום מדגם בישראל, החל מעריכה והגשה של הבקשות לרישום, התמודדות עם השגות רשם המדגמים כנגד המדגם עד להשלמת תהליך הרישום.

• ייצוג לקוחות בפני רשם המדגמים בהליכים לביטול רישום מדגמים מול צדדים שלישיים.

• ליווי לקוחות בתהליך רישום מדגמים בחו"ל – כולל בביצוע חיפוש מדגמים רשומים בחו"ל, ליווי בהגשת בקשות לרישום מדגם בכל מדינות חו"ל. טיפול בתהליך הרישום עד להשלמתו ורישום המדגם.

• ייצוג לקוחות במכלול ההליכים הקיימים אצל רשם המדגמים בישראל. 
תוכנו של אתר זה נועד לצורכי מתן מידע בלבד. אין לראות באתר זה תחליף לייעוץ משפטי. צפיה באתר זה או פניה באמצעותו למשרדנו אינה יוצרת יחסי עו"ד-לקוח, כל עוד לא נערך הסכם ייצוג