לשון הרע והגנת הפרטיות

בתחום הגנת הפרטיות, אנו מלווים את לקוחותינו בתחומי השימוש המותר בפרטיהם של אנשים, תמונותיהם, שימוש בדמויות של ידוענים, מניעת פלישה לפרטיות, הוראות לגבי ניהול מאגרי מידע ממוחשב, אבטחתו והפצתו.

בנוסף, אנו מייעצים ללקוחותינו בשאלות משפטיות המתעוררות בתחום לשון הרע ולגבי המותר והאסור בנושא זה. 


תוכנו של אתר זה נועד לצורכי מתן מידע בלבד. אין לראות באתר זה תחליף לייעוץ משפטי. צפיה באתר זה או פניה באמצעותו למשרדנו אינה יוצרת יחסי עו"ד-לקוח, כל עוד לא נערך הסכם ייצוג